Sắc, Giới: Một phút mềm lòng của đàn bà

Sắc, Giới: Một phút mềm lòng của đàn bà

Sắc Giới là một câu chuyện bi kịch về tình yêu, âm mưu, phản bội đặt trong bối cảnh thời loạn. Phim giúp Lý An giành được giải Sư tử vàng lần thứ hai tại LHP Venice.